Melde-, forsikrings- og rapporteringsplikt


Fastboende som skal på tur i de store verneområdene og tilreisende som skal ferdes utenfor forvaltningsområde 10, må melde turen sin til Sysselmesteren senest åtte uker før planlagt tur. Etter turen skal feltdøgn rapporteres elektronisk til Sysselmesteren snarest mulig.

Publisert 01.04.2019

Sysselmesteren stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. For en gruppe på tur er det tilstrekkelig å sende et felles meldeskjema. Meldingen må sendes elektronisk.

Hvis du blir ilagt forsikring, vil du i svarbrevet fra Sysselmesteren få beskjed om hvor stor forsikring du må ha for å få lov til å gjennomføre turen. Forsikringen skal dekke eventuelle søk, redningsoperasjoner og pasienttransporter som måtte bli nødvendig, uavhengig av om det er utvist uaktsomhet. En ordinær reiseforsikring vil normalt ikke dekke kostander til en søk- og redningsaksjon (SAR). De fleste må derfor tegne en ny særskilt forsikring for slike turer. Vær oppmerksom på at forsikringen må være gjeldende to uker utover den tiden dere har planlagt å være på tur. Dette er på grunn av eventuelle forsinkelser i løpet av turen.