Kart og GPS


På denne siden ligger det data for nedlasting til GPS, samt temakart for Svalbard.

Publisert 08.05.2019

Det er flere gode karttjenester med kart for Svalbard på internett. TopoSvalbard er topografiske kart fra Norsk Polarinstitutt. Naturbase inneholder nyttige temadata. Du finner lenke til begge til høyre.

Er du usikker på hvor det er ferdselsforbud?
SVALBARDKARTET er Norsk Polarinstitutt sitt interaktivt temaatlas over Svalbard som tilbyr visning av et rikt omfang av miljødatasett. Her kan du velge mellom ulike tema, blant annet ferdsel som videre gir deg de digitale grensene for ferdselsforbudssonene i kartet. Du finner lenke til dette kartet til høyre.