Fiske


Fastboende kan fiske med garn etter svalbardrøye i saltvann og innsjøer i tråd med bestemmelsene i røyeforskriften. Både fastboende og tilreisende kan fiske med stang og pilkeredskaper der røyeforskriften åpner for det og inntil de sesongvise kvotene er fylt.

Publisert 03.04.2019

Se røyeforskriften til høyre på denne siden vedrørende kvoter og i hvilke innsjøer fiske etter røye er tillatt.