Innreise og opphold


Svalbard er en del av kongeriket Norge. Dersom man vurderer å komme til Svalbard for å bosette seg, er det flere viktige forhold man bør ta hensyn til.

Publisert 27.05.2019, Oppdatert 26.04.2024

Gyldige reisedokumenter til Svalbard
Alle som skal reise til Svalbard må medbringe gyldig reisedokument. Dette gjelder også for mannskap og passasjerer på privatfly og sjøfartøy, uansett størrelse eller type.

Pass er det eneste gyldige reisedokumentet for innreise til Svalbard. For norske borgere aksepteres også nasjonalt ID-kort.

Det er ingen krav til gyldighetsperiode for reisedokumentet utover innreisedatoen. Vi anbefaler imidlertid at reisedokumentet er gyldig en periode etter antatt avreisedato. Dette fordi det er svært begrensede muligheter for å fornye reisedokumentene sine mens man oppholder seg på Svalbard.

Særlige regler for private flyvninger og for sjøfartøy
Transportør av luftfartøy plikter å sende en forhåndsmelding med informasjon om reisende og mannskap. Det samme gjelder for sjøfartøy som er på vei til eller fra indre farvann eller havn.

For en nærmere beskrivelse av innholdet i forhåndsmeldingen, og hvilke frister som gjelder for å levere disse henvises det til Forskrift om kontroll av reisende til og fra Svalbard - Lovdata

Transportør av luftfartøy og fører av sjøfartøy plikter i tillegg å kontrollere at alle reisende har gyldig reisedokument før ankomst til Svalbard.

Visum til Schengen
På fastlands-Norge er det utlendingsloven som regulerer utlendingers adgang til og opphold i landet. Selv om Svalbard er en del av Norge, gjelder ikke utlendingsloven på øygruppen. 

Utlendinger trenger ikke visum eller arbeids- og oppholdstillatelse fra norske myndigheter for å oppholde seg på Svalbard. Utenlandske borgere med visumplikt til Schengen-området, må ha visum til Schengen når de reiser via fastlands-Norge på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengen-området (Fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

Forespørsler om Schengenvisum må rettes til nærmeste ambassade.

Krav til opphold
Selv om man ikke trenger visum eller egen arbeids- og oppholdstillatelse, må alle oppfylle visse krav for å kunne være på Svalbard. Disse kravene reguleres i Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard. Blant kravene som stilles, er at man må ha midler til å kunne oppholde seg på Svalbard. Disse kravene gjelder både utlendinger og nordmenn, og Sysselmesteren på Svalbard kan bortvise personer som ikke oppfyller kravene. De som planlegger å komme til øygruppen, rådes derfor til å skaffe seg arbeid og bolig før de ankommer.

Formidler ikke arbeid og bolig
Sysselmesteren på Svalbard formidler ikke arbeid og har ikke oversikt over hvilke jobber som er ledige. Den offentlige arbeidsformidlingen i Norge (www.nav.no) fører oversikt over ledige stillinger på norsk, men ikke på engelsk. NAV har imidlertid engelske sider med generell informasjon om arbeid i Norge, og man kan ta kontakt med dem for å forhøre seg nærmere. En annen mulighet er å kontakte de ulike arbeidsgiverne i Longyearbyen direkte.

Boligmarkedet på Svalbard skiller seg fra boligmarkedet i fastlands-Norge. De fleste boligene eies av de ulike arbeidsgiverne som tilbyr dem til ansatte som en del av ansettelsesforholdet. Det er med andre ord vanskelig å få seg bolig dersom man ikke har jobb. Den norske stat eier så godt som all grunn på Svalbard, og det er i praksis ikke mulig å kjøpe tomt for å bygge sin egen bolig. Det er bygget noen private boliger på leid grunn som er solgt eller leid ut til privatpersoner i Longyearbyen. Boligprisene er svært høye. 

Søknad om oppholdstillatelse
Sysselmesteren bistår med råd og veiledning om norsk utlendingslovgivning. Søknadsskjema for de ulike tillatelsene, f. eks. tillatelse til å studere på fastlandet, får du også her. Sysselmesteren har myndighet til å fatte vedtak i visumsaker. Sysselmesteren tar også imot søknader om oppholdstillatelse og statsborgerskap. Disse søknadene blir sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling.