Innreise og opphold


Svalbard er en del av kongeriket Norge. Dersom man vurderer å komme til Svalbard for å bosette seg, er det flere viktige forhold man bør ta hensyn til.

Publisert 27.05.2019

Visum til Schengen
På fastlands-Norge er det utlendingsloven som regulerer utlendingers adgang til og opphold i landet. Selv om Svalbard er en del av Norge, gjelder ikke utlendingsloven på øygruppen. 

Utlendinger trenger ikke visum eller arbeids- og oppholdstillatelse fra norske myndigheter for å oppholde seg på Svalbard. Utenlandske borgere med visumplikt til Schengen-området, må ha visum til Schengen når de reiser via fastlands-Norge på vei til eller fra Svalbard. Det er viktig å påse at man får tillatelse til to innreiser i sitt visum for å kunne returnere til Schengen-området (Fastlands-Norge) etter opphold på Svalbard.

Krav til opphold
Selv om man ikke trenger visum eller egen arbeids- og oppholdstillatelse, må alle oppfylle visse krav for å kunne være på Svalbard. Disse kravene reguleres i et eget regelverk som heter "Forskrift om bortvisning og utvisning av personer fra Svalbard". Blant kravene som stilles, er at man må ha midler til å kunne oppholde seg på Svalbard. Disse kravene gjelder både utlendinger og nordmenn, og Sysselmesteren på Svalbard kan bortvise personer som ikke oppfyller kravene. De som planlegger å komme til øygruppen, rådes derfor til å skaffe seg arbeid og bolig før de ankommer.

Formidler ikke arbeid og bolig
Sysselmesteren på Svalbard formidler ikke arbeid og har ikke oversikt over hvilke jobber som er ledige. Den offentlige arbeidsformidlingen i Norge (www.nav.no) fører oversikt over ledige stillinger på norsk, men ikke på engelsk. NAV har imidlertid engelske sider med generell informasjon om arbeid i Norge, og man kan ta kontakt med dem for å forhøre seg nærmere. En annen mulighet er å kontakte de ulike arbeidsgiverne i Longyearbyen direkte.

Boligmarkedet på Svalbard skiller seg fra boligmarkedet i fastlands-Norge. De fleste boligene eies av de ulike arbeidsgiverne som tilbyr dem til ansatte som en del av ansettelsesforholdet. Det er med andre ord vanskelig å få seg bolig dersom man ikke har jobb. Den norske stat eier så godt som all grunn på Svalbard, og det er i praksis ikke mulig å kjøpe tomt for å bygge sin egen bolig. Det er bygget noen private boliger på leid grunn som er solgt eller leid ut til privatpersoner i Longyearbyen. Boligprisene er svært høye. 

Søknad om oppholdstillatelse
Sysselmesteren bistår med råd og veiledning om norsk utlendingslovgivning. Søknadsskjema for de ulike tillatelsene, f. eks. tillatelse til å studere på fastlandet, får du også her. Sysselmesteren har myndighet til å fatte vedtak i visumsaker. Sysselmesteren tar også imot søknader om oppholdstillatelse og statsborgerskap. Disse søknadene blir sendt videre til Utlendingsdirektoratet (UDI) for behandling.