Melde- og rapporteringsplikt


Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som skal ferdes eller ha aktivitet utenfor Forvaltningsområde 10, må melde turen sin til Sysselmesteren senest fire uker før planlagt tur.

Turopplegget skal ikke starte før melder har mottatt et offisielt svarbrev fra Sysselmesteren.

Publisert 01.04.2019

Melde- og rapporteringsplikten er regulert av forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard. Meldeplikten innebærer at du må melde fra til Sysselmesteren om turen din dersom den skal foregå utenfor Forvaltningsområde 10.

Sysselmesteren stiller krav til hva en slik melding skal inneholde. For en gruppe på tur er det tilstrekkelig å sende ett, felles meldeskjema. Sysselmesteren krever at meldingen sendes elektronisk, via lenken til høyre kalt "Melding om turopplegg".

Etter turen skal antall feltdøgn rapporteres elektronisk til Sysselmesteren snarest mulig.