Rabies


Publisert 08.06.2020

Det forekommer rabies på Svalbard og en må som jeger ta hensyn til dette i planlegging og utøvelse av jakt samt håndtering av slakt.

  • Alle som deltar i jakten bør være fullvaksinert mot rabies. Hvis det har gått over to år siden vaksinasjon (fullvaksinasjon eller booster), bør man ta en antistoffundersøkelse for å se om vaksinen fremdeles beskytter, eller ta en boostervaksine minst 7 dager før deltagelse i jakten.
  • Jegere som ikke er tidligere vaksinert og jegere som tidligere er vaksinert, men som ikke tar en ekstra boosterdose eller ikke har tilfredsstillende antistoffnivå, anbefales ikke å delta i jakten. Personer som ikke er fullvaksinert vil ha begrenset beskyttelse mot rabies Beskyttelse opparbeides gradvis etter første dose, men har god effekt først syv dager etter siste dose.
  • Personer med nedsatt immunforsvar kan ha usikker effekt av vaksinen og bør ikke delta i årets jakt
  • Kun dyr som oppfører seg normalt skal jaktes på. Unngå dyr som ikke viser frykt for mennesker, vandrer planløst rundt, er desorientert, virker syke, paralyserte eller delvis paralyserte.
  • Slakt fra synlig syke dyr, eller dyr med uvanlig adferd bør ikke håndteres.
  • Dersom jegere observerer syke dyr eller dyr med unormal atferd, må dette meldes til Sysselmesteren slik at de kan vurdere om dyret skal avlives og undersøkes for rabies.
  • Uansett om man er tidligere vaksinert, må alle som blir eksponert for smittestoff kontakte helsetjenesten så raskt som mulig. Det er all grunn til å minne om at rabies er en dødelig sykdom.
  • Husk god hygiene under slakting.

For mer informasjon om rabies vises det til Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttets sider på internett.