Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Brosjyrer


Brosjyrer Beskrivelse
C
Clean up Svalbard Folder om Clean Up Svalbard-prosjektet
H
Hiorthhamn - kuldrift under vanskelige forhold Hefte om kulldrift og kulturminner på Hiorthhamn.
I
Informasjon til utenlandske statsborgere i Longyearbyen - norsk Informasjonshefte om praktiske forhold for utenlandske statsborgere som bor i Longyearbyen
Information for foreign citizens in Longyearbyen - English Information booklet with useful official information for foreign citizens living in Longyearbyen
Information to foreign citizens in Longyearbyen - Russian Information booklet with useful official information for foreign citizens living in Longyearbyen
Information to foreign citizens in Longyearbyen - Thai Information booklet with useful official information for foreign citizens living in Longyearbyen
Isbjørn på Svalbard Brosjyre om isbjørn laget av Norsk Polarinstitutt
Isfjorden - en reise gjennom Svalbards natur- og kulturhistorie Hefte om natur og kulturminner i Isfjorden
L
Longyearbyen - fra company town til moderne by Hefte om Longyearbyens historie og kulturminner
N
Ny-Ålesund - verdens nordligste gruveby Hefte om Ny-Ålesunds historie og kulturminner
S
Sammen bevarer vi svalbardnaturen Folder om Svalbards miljøvernfond og miljøgebyr for tilreisende til Svalbard
Sikkerhet på Svalbard Brosjyre om sikkerhet i felt
Skuterkjøring på Svalbard Folder for tilreisende skuterkjørere
Smeerenburg og Gravneset - Europas første oljeeventyr Hefte om hvalfangst på nordvest-hjørnet av Spitsbergen
Svalbard - opplev Svalbard på naturens premisser Hefte om historie, natur og kulturminner på Svalbard
Sysselmannen på Svalbard Brosjyre om Sysselmannens virksomhet
V
Verneområder på Svalbard Brosjyre om verneområdene på Svalbard
Villa Fredheim - Hilmar Nøis' fangststasjon og hjem Hefte om fangststasjonen til den legendariske fangstmannen Hilmar Nøis ved Tempelfjorden
Virgohamna - i luften mot Nordpolen Hefte om Virgohamna som var utgangspunkt for flere ekspedisjoner mot Nordpolen