Politiattest


Politiattest utstedes av politiet på fastlandet.

Publisert 03.07.2019, Oppdatert 12.04.2024

Du kan søke om politiattest både digitalt og per post. Du finner informasjon om hvordan du søker her:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

 

Lenker