Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Offentlig journal


Sysselmesteren på Svalbard leverer sin offentlige journal til eInnsyn. Herfra kan du søke opp og bestille innsyn i de dokumenter du ønsker å lese. 

Offentlig journal for Sysselmesteren på Svalbard blir lagt ut fredager.

Sysselmesteren journalfører alle forespørsler som blir saksbehandlet. Dette betyr at de fleste forespørsler kommer på offentlig postjournal. 

I henhold til offentleglova har enhver rett til innsyn i dokumentene, så langt det ikke er gjort unntak i lov eller med hjemmel i lov.

Lover og forskrifter

Lenker