El-sykkel kun tillatt på vei


Sysselmesteren minner om regelverket for bruk av sykkel, el-sykkel og hundevogn i terrenget på Svalbard.

Publisert 11.06.2024

El-sykler er et motorisert fremkomstmiddel, og omfattes av forbudet mot ferdsel med motorkjøretøy i terrenget. Dette betyr at el-sykler kun kan brukes på vei. Dette framgår i forskrift om motorferdsel på Svalbard, § 5 og § 7.

Kjøring med hjulgående kjøretøy uten motor, som f.eks. sykkel og hundevogn, er ikke forbudt i seg selv, men det er forbudt å sette spor.

Ettersom vegetasjonen på Svalbard er sårbar, vil det fort oppstå skader på vegetasjon og det vil fort bli spor ved kjøring med sykkel og hundevogn sommerstid, noe som er et brudd på Svalbardmiljølovens regler om aktsomhetsplikt (§5) og ferdsel i naturen (§73).

Kjøring på vei, i elveleiene, eller på annen fast grunn uten vegetasjon hvor det ikke settes spor, kan derfor i de fleste tilfeller være innenfor regelverket.  Dette forutsetter at man ikke må krysse tundra for å komme seg til slike områder.