Svalbardseminaret 2024

På Svalbardseminaret får du hele historien om Sveaprosjektet, og litt til om Norges største restaureringsprosjekt. Foto: Eva Therese Jenssen/Sysselmesteren på Svalbard.

Svalbardseminaret 2024 vil foregå i Møysalen på UNIS i perioden 16. – 30. januar. Seminarkvelder er tirsdager og torsdager og starter kl. 19:00 hver seminarkveld.

Publisert 09.01.2024

Det årlige Svalbardseminaret arrangeres av UNIS i samarbeid med Norsk Polarinstitutt og Sysselmesteren på Svalbard, og tilbyr foredrag innen Svalbard-relevante tema. Seminaret har vært arrangert årlig siden 1996.

Alle foredrag foregår på norsk. Foredragsstart er kl. 19:00 og kl. 20:00, unntatt åpningskvelden hvor det kun er ett foredrag. Det er satt av 45 minutter til hvert foredrag. Kaffe, te og kake serveres i pausen. Arrangementet er gratis.

Program:

Tirsdag 16. januar
kl. 19:00 Svalbardreinen - en nøkkelart på en tundra i endring v/ Åshild Ønvik Perdersen, Norsk Polarinstitutt

Torsdag 18. januar
kl. 19:00 Avfallshåndtering på Svalbard v/ Håkon Braatu, Longyearbyen Lokalstyre

kl. 20:00 COAT - behind the scenes. En feltteknikers hverdag v/ Stein Tore Pedersen, Norsk Polarinstitutt

kl. 20:00: Sikkerhet på tur - faremomenter, planlegging og utstyr v/ Fred Skancke Hansen, UNIS

kl. 20:00: Fire hus i Ny-Ålesund forteller historie v/ Per Kyrre Reymert, arkeolog og Svalbard-historiker

kl. 20:00: Zoonoser (vilthelse og smittsomme sykdommer til mennesker på Svalbard v/ Veterinærinstituttet

Mer informasjon om hvert foredrag finner du på UNIS sin hjemmeside: https://www.unis.no/news/svalbardseminaret-2024/