Småviltjakt 2023


Fastboende og tilreisende kan nå kjøpe jaktkort for småviltjakt på Svalbard høsten 2023 via Inatur sin hjemmeside.

Publisert 16.08.2023

Fra og med 16. august kan fastboende og tilreisende kjøpe jaktkort for småviltjakt på www.inatur.no.

Jaktbare arter og jaktperiode (f.o.m. – t.o.m.)

Havhest: 21. september – 31. oktober

Kortnebbgås: 20. august – 31. oktober

Svalbardrype: 10. september – 23. desember

Teist: 1. september – 31. oktober

Jakt på Svalbardrype
Det er satt følgende kvote på hvor mange ryper hver enkelt jeger kan skyte:

Fastboende: inntil 10 ryper pr. døgn, ingen sesongkvote.

Tilreisende: inntil 5 ryper pr. sesong

Du oppfordres til å levere inn én hel vinge fra hver skutte fugl i en rypevingekonvolutt som finnes i kasser utenfor UNIS (Forskningsparken). Mer informasjon om innlevering finner du på Inatur.no.

På Inatur.no finner du generelle jaktregler og kart over områder det er forbudt å jakte i. Her leverer du også fangstrapport etter turen.