Etterforsker brudd på ferdselsforbud i fuglereservater

Kart over nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og naturreservatene for fugl på Svalbard.
Kart over nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og naturreservatene for fugl på Svalbard.

Sysselmesteren etterforsker flere brudd på ferdselsforbud i naturreservatene for fugl på Svalbard. Sakene dreier seg om fartøy som har seilt innenfor ferdselsforbudssonene.

Publisert 04.07.2023

Sysselmesteren på Svalbard etterforsker flere saker der fartøy er observert nærmere enn 300 meter fra land i fuglereservatene på Svalbard. Blant annet er det observert brudd på ferdselsforbudene i naturreservatene for fugl ved Lovénøyane i Kongsfjorden og Gåsøyane i Billefjorden, jf. §29 i Forskrift om nasjonalparkene Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen, om naturreservatene Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard, og om naturreservatene for fugl på Svalbard.

Naturreservatene for fugl, som vist på kartet over, omfatter sjøområdet ut til 300 meter fra land eller skjær ved laveste vannstand.

All ferdsel i naturreservatene for fugl, herunder ferdsel på sjøen og landing med luftfartøyer, er forbudt i tiden 15. mai til 15. august, jf. samme forskrifts §31

Bjørnøya naturreservat
I tillegg etterforsker Sysselmesteren brudd på ferdselsforbudet i Bjørnøya naturreservat, som strekker seg 1 nautisk mil ut fra land. Enhver form for ferdsel til lands og til vanns i og nær de store fuglekoloniene er forbudt i tiden fra 1. april til og med 31. august, jf. Forskrift om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard, §9

Kart over Bjørnøya naturreservat, sør med sone A.
Kart over Bjørnøya naturreservat, sør med sone A. / Map of Bjørnøya nature reserve, south with zone A.

Ser alvorlig på overtredelser
Sysselmesteren på Svalbard minner om vernebestemmelsene i fuglereservatene og understreker viktigheten av at disse overholdes, sier fungerende miljøvernsjef hos Sysselmesteren, Linda Karlstad.

- Perioden 15. mai til 15. august er særlig sårbar for fugl, og hensikten bak vernebestemmelsene er å hindre forstyrrelser i denne perioden. Vi ser alvorlig på overtredelser av disse bestemmelsene, og vil følge de opp videre, sier Karlstad.