Økt fare for våtsnøskred i Longyearbyen

Basert på skredfaglige råd fra Norges geotekniske institutt (NGI) vil Sysselmesteren oppfordre publikum til å utvise aktsomhet ved ferdsel langs vei 100 og 300 grunnet økt fare for våtsnøskred (se kart).

Publisert 20.05.2023

Sysselmesteren følger utviklingen i skredfaresituasjonen tett i samarbeid med NGI, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Longyearbyen lokalstyre og vil fortløpende vurdere behov for tiltak. Sysselmesteren vil gjennomføre et nytt møte med aktørene i morgen kl. 15.00.