Tillater kjøring i skuterfritt område


På grunn av den store snøskredfaren tillater Sysselmesteren kjøring med snøskuter fra Reindalen gjennom Tverrdalen og Bolterdalen fram til natt til tirsdag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.04.2023

- Vi gjør en midlertidig endring i motorferdselforskriften slik at folk som skal hjem til Longyearbyen fra tur skal kunne gjøre et tryggere veivalg under rådende forhold med stor snøskredfare, opplyser sysselmester Lars Fause.

Endringen gjelder fram til mandag 10. april klokken 24.00. Den gir bare åpning for å kjøre gjennom Tverrdalen/Bolterdalen fra Reindalen – ikke i motsatt retning.

Sysselmesteren understreker at dette ikke vil bli gjort hver gang det er snøskredfare i terrenget.

Endringen er basert på at den store snøskredfaren har vedvart i flere dager, samt at det har vært påskeferie og mange har vært på tur og skal hjem til Longyearbyen.

- Ved å gjøre denne midlertidige endringen slipper folk å kjøre i skredutsatte områder som Skiferdalen, Bødalen, Gangdalen, Todalen og Fardalen, sier Lars Fause.

Under de rådende forhold må den enkelte uansett gjøre selvstendige vurderinger i forhold til hva som er trygt når de ferdes i terrenget.

Følg med www.varsom.no.