Opprettholder ferdselsforbudet på oversiden av Vei 100


Sysselmesteren har besluttet å opprettholde ferdsels- og oppholdsforbudet på oversiden av Vei 100 inntil videre.

Publisert 06.04.2023

Sysselmesteren har hatt møte med NGI og Longyearbyen Lokalstyre om skredfaren i dag. Basert på råd fra NGI er det besluttet å opprettholde ferdsels- og oppholdsforbudet på østsiden (oversiden) av Vei 100 inntil videre.

Sysselmesteren og Lokalstyret følger situasjonen videre i samarbeid med NGI og vil ta en ny vurdering innen kl. 12.00 fredag 7 april.

NGI er interessert i observasjoner av skred i terrenget. Du kan registrere observasjoner i appen Regobs. Har du ikke Regobs, kan informasjon om observerte skred rapporteres inn til NGI: skredvarsling@ngi.no eller tlf. 99 30 30 00.