Opphever ferdselsforbudet ovenfor Vei 100 og deler av Vei 300


Basert på snøskredfaglige vurderinger fra NGI har Sysselmesteren besluttet å oppheve ferdsels- og oppholdsforbudet på oversiden av Vei 100 i dag 10. april fra kl. 17:00. Samtidig oppheves ferdselsforbudet på Vei 300 fra Huset og opp til Gruvelageret. Ferdsels- og oppholdsforbudet på Vei 300 fra Huset og ned til bro 501 (Museumsveien) opprettholdes inntil videre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.04.2023