Nasjonalt våpenamnesti 2023


Regjeringen innfører våpenamnesti fra 1. januar til 1. juni 2023. På Svalbard kan våpen og ammunisjon leveres til Sysselmesteren mandager og tirsdager fram til 1 juni.

Publisert 02.01.2023

Våpenamnestiet garanterer straffrihet for manglende etterlevelse av kravene til løyve og registrering som følger av våpenlova §§ 5, 6 eller 7 når forholdet meldes til politiet under amnestiperioden. I amnestiperioden skal den enkelte gis anledning til:

  • Innlevering av alle typer våpen, skytevåpen og våpendeler for destruksjon
  • Registrering av uregistrerte registreringspliktige skytevåpen. Ordinære krav til alder, personlige egenskaper og behov vil være gjeldende. Krav til våpendugleik skal være oppfylt og dokumentert.
  • Mulighet for deaktivering av skytevåpen

Det presiseres at deaktivering bare kan utføres av person eller foretak med løyve etter våpenlova § 23 og våpenforskrifta kapittel 9. Våpenet må sendes børsemaker på fastlandet per post.  Utgifter knyttet til deaktiveringen må dekkes av eieren samt gebyrkravet fra Kripos i forbindelse med etter godkjenning av deaktiveringen.

Gjennomføring
Innlevering av våpen, ammunisjon eller andre hevendelser som gjelder amnestiet gjøres hos Sysselmesteren på Skjæringa mandager og tirsdager mellom 10:00 og 15:00 i perioden 1 januar - 1 juni 2023.

Spørsmål angående amnestiet kan sendes til firmapost@sysselmesteren.no

Fortsetter våpenkontroller i Longyearbyen
Sysselmesteren fortsetter kontroller av oppbevaring av skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Det stilles krav til at alle som eier skytevåpen oppbevarer våpen eller vital del i FG-godkjent våpenskap. Våpen og våpenkort samt oppbevaring av ammunisjon kontrolleres.