Innfører faste søknadsfrister for forskningsaktivitet på Svalbard


Fra 2023 innfører Sysselmesteren fire faste søknadsfrister i året for forskningsaktivitet på Svalbard.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2023

Sysselmesteren på Svalbard er miljøvernmyndighet etter svalbardmiljøloven og vurderer søknader om forskningsaktivitet etter loven og tilhørende forskrifter.

Forskningsaktiviteten øker stadig på Svalbard, og i 2022 vurderte Sysselmesteren over 200 søknader fra forskere. For å oppfylle svalbardmiljølovens krav i § 8 om å vurdere den samlede belastning på naturmiljø og kulturminner, innføres det nå fire faste søknadsfrister i året.

Fristene er fastsatt etter dialog med forskningsmiljøene. Det meste av feltarbeidet foregår sommerstid, og for å sikre tid til å kunne gjøre en forsvarlig saksbehandling hos Sysselmesteren er det fastsatt søknadsfrist på tre måneder for perioden juni-t.o.m. august. Øvrige perioder har to måneders søknadsfrist.

Sysselmesteren er kjent med at noen forskningsprosjekter pågår over flere år og at søknaden dermed kan omfatte feltperioder over flere år. Søknaden vil da bli behandlet samlet, og det er derfor viktig at søknadsfristen for den første feltperioden overholdes.

Søknader vurderes så raskt som mulig. I perioder med mange innkommende søknader kan saksbehandlingstiden bli mer enn fire uker, og søkerne dette gjelder vil da bli varslet.

Søknader som allerede er sendt inn vil bli behandlet og svart ut fortløpende. Det er altså ikke nødvendig å sende inn ny søknad.

Sysselmesteren minner om at før vi vurderer en søknad så skal forskningsaktiviteten registreres i Research in Svalbard (RiS) portalen.

Søknadsfristene er:

  • 1 mars for feltarbeid i juni, juli og august.

  • 1 juli for feltarbeid i september, oktober og november.

  • 1 oktober for feltarbeid i desember, januar og februar.

  • 1 januar for feltarbeid i mars, april og mai.

Kontaktpersoner