Aksepterer førerkort fra land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949


Sysselmesteren har besluttet ytterligere unntak fra førerkortkravet for utenlandske førerkort på Svalbard. Unntaket utvides til å omfatte førerkort som gir førerrett for personbil/klasse B, dersom førerkortet er utstedt i et land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk. Førerkortet må være gyldig i utstederlandet. Unntaket på Svalbard gjelder fra og med d.d. til og med 31.12.2023. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.01.2023

I lys av den siste tids utfordringer med utenlandske førerkort på Svalbard, har Sysselmesteren på Svalbard vært i tett dialog med Samferdselsdepartementet og Statens Vegvesen om denne viktige saken.

Sysselmesteren på Svalbard har etter fullmaktsbestemmelsen i Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard del II annet ledd anledning til å gjøre unntak fra reglene i forskriften. Sysselmesteren har derfor vedtatt følgende unntak fra førerkortkravet for utenlandsk førerkort på Svalbard:

I tillegg til utenlandsk førerkort utstedt etter modell som kreves etter Wien-konvensjonen av 1968 aksepteres også førerkort som gir førerrett for personbil/klasse B, dersom førerkortet er utstedt i et land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 om vegtrafikk. Førerkortet må være gyldig i utstederlandet. 

Unntaket på Svalbard gjelder fra og med d.d. til og med 31.12.2023.

Førerett for klasse B gir også førerett for klasse S (snøscooter).

For Sysselmesteren er særlig to ting viktige og er begge en forutsetning for unntaket: hensynet til trafikksikkerheten og mulighet til å gjennomføre effektive og korrekte kontroller av førere.

Samferdselsdepartementet har opplyst at de vil gjennomgå forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard grundigere i løpet av 2023.

Oversikt over land som har undertegnet Wien-konvensjonen av 1968 eller Genève-konvensjonen av 1949 om vegtrafikk finner du via lenkene til høyre.