Anerkjenner utenlandske førerkort for begrenset periode


Sysselmesteren har besluttet å anerkjenne utenlandske førerkort for kl. B på Svalbard fra og med i dag og til og med 31 desember 2023 under bestemte forutsetninger. Et av dem er at førerkortet må være utstedt i et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.12.2022

Under henvisning til fullmaktsbestemmelsen jf. Forskrift om vegtrafikkloven med forskrifters gyldighet på Svalbard del II annet ledd, i tillegg til bestemmelsen om utenlandsk førerkort på Svalbard, har Sysselmesteren ved forskrift besluttet følgende:

Utenlandsk førerkort anerkjennes for føring av personbil klasse B på Svalbard fra og med dags dato til og med 31.12.2023 under følgende forutsetninger:

  • Førerkortet må være utstedt i et land som er tilsluttet Wienkonvensjonen av 1968 om vegtrafikk.
  • Det må fremgå av førerkortet at dette gir førerrett for personbil.
  • Førerkortet må være gyldig i hjemlandet.

Sysselmesteren har underrettet Vegdirektoratet om beslutningen.

Oversikt over land som har undertegnet Wien-konvensjonen finnes her.