Mann dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand


En mann hjemmehørende i Longyearbyen er i Nord-Troms og Senja tingrett dømt for å ha ført en motorvogn i ruspåvirket tilstand. Tingretten dømte mannen til fengsel i 30 dager samt en bot på 60 000 kroner. I tillegg mister han førerkortet i 2,5 år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.11.2022

Det var en natt i slutten av september 2022 at siktede mistet kontroll over bilen han kjørte slik at denne rullet rundt og endte i Isdammen utenfor Longyearbyen sentrum. Utforkjøringen medførte store materielle skader på bilen samt fare for personskade på passasjeren som satt på.

Siktede ga en uforbeholden tilståelse i retten og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Tingretten dømte mannen til fengsel i 30 dager samt en bot på 60 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 2,5 år.