Søknad om midlertidige innretninger for vinterbruk 2022 - 2023


Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren til alle midlertidige innretninger i vinter som skal brukes til leiropphold for allmennheten en uke eller mer. Dette gjelder for etablering av leir innenfor forvaltningsområde 10, utenfor naturvernområder og utenfor planområder. Fristen for å søke er 24. oktober 2022.

 

Publisert 22.09.2022

Hensikten med å ha en felles frist er for å kunne gjøre en samlet vurdering av søknadene. Virkning på landskap, fauna og på øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurderingen. Se lenke til høyre for tips om innhold i søknaden.

Søknader sendes til  firmapost@sysselmesteren.no

Last ned dokumenter