Svalbard er risikoområde for fugleinfluensa


Det er påvist såkalt høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa.  - Potensielt smittede fugler trekker nordover til Svalbard, sier naturforvalter Egil Rønning hos Sysselmesteren. Meld fra til Mattilsynet eller Sysselmesteren om døde fugler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.05.2022

- Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, opplyser Egil Rønning

Med fangst-/jakttid på Svalbard til høsten er det viktig å få et bilde av smittenivået blant ville fugler i området. Fugleinfluensa er en såkalt A-sykdom og mistanke om smitte skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet og Sysselmesteren samarbeider om overvåkning og prøveuttak på Svalbard.

- Vi oppfordrer folk som ferdes ute i naturen på Svalbard om å informere oss ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene, sier Egil Rønning:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagret eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller Sysselmesterens miljøavdeling på telefon 79 02 43 00.

- Vi vil vurdere om fuglene skal testes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. Du bør også kontakte oss dersom du oppdager mer enn fem døde fugler av andre arter i et avgrenset område, opplyser Egil Rønning.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i direkte fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler.

Bare voksne personer bør håndtere mulig smittede fugler. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, eventuelt kan du plukke den opp med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Ha vannabsorberende papir i innerste pose der fuglen befinner seg. Pakk inn med ytterligere to lag med plastposer. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann. Benytt hånddesinfeksjon dersom du ikke har tilgang på såpe/vann. Kadaveret må ligge kjølig, og leveres Sysselmesterens miljøavdeling så snart som mulig.