Tiltak mot Covid-19 i Longyearbyen


I forbindelse med at det nå er påvist flere tilfeller av Covid-19 i Longyearbyen, anbefaler smittevernoverlegen flere tiltak. Longyearbyen lokalstyre vil også dele ut gratis selvtester.

Publisert 11.11.2021

Både fastboende og tilreisende er smittet. Situasjonen ble drøftet på et møte i beredskapsrådet for Svalbard torsdag. Medlemmene i beredskapsrådet er enige om at det foreløpig ikke er behov for å pålegge strenge tiltak.

- Vi oppfordrer folk til å holde avstand og sprite hendene, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg hvis man har symptomer på smitte, sier smittevernoverlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus.

- Vi anbefaler folk om å bruke munnbind i butikker hvis det ikke er mulig å holde avstand, sier han.

Longyearbyen lokalstyre vil etablere en utdelingsstasjon for selvtester i nærheten av Næringsbygget.

Så snart utdelingsstasjonen er i drift, vil det bli utdelt gratis selvtester til prioriterte grupper i Longyearbyen, i første rekke personer med luftveissymptomer, uvaksinerte nærkontakter og barnehagebarn, skoleelever og studenter.

Det vil bli lagt ut informasjon om nøyaktig plassering og åpningstid for utdelingsstasjonen så snart dette er klart.

- Vi stiller oss bak rådene fra smittevernoverlegen. Vi følger situasjonen nøye framover og har løpende kontakt med smittevernoverlegen og Longyearbyen lokalstyre, samt sentrale helsemyndigheter, sier sysselmester Lars Fause.