Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Nå kan du søke om revefangst


Fastboende på Svalbard kan nå søke om revefangst for sesongen 2021/22

Publisert 07.10.2021

Søknad gjøres på nettsidene til inatur. Se lenke til høyre.

Søknadsfristen er 18. oktober.