Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Sysselmesteren på Svalbard oppgraderer dokumentasjonsforvaltningssystem


Sysselmesteren foretar en større planlagt oppgradering av sitt dokumentasjonsforvaltningssystem i uke 38. Konsekvensen av dette er at en må regne med noe lengre saksbehandlingstid enn normalt i en overgangsperiode.

Publisert 15.09.2021

Oppgraderingen medfører følgende:

  • våre elektroniske skjema vil bli stengt for utfylling og innsending fra kl 00.00 fredag 17. september til tirsdag 21. september.
  • nye elektroniske skjema blir publisert på våre nettsider tirsdag 21. september
  • det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid av innsynsbegjæringer i en overgangsperiode
  • det må påregnes noe lenger tid før postlister publiseres til eInnsyn i uke 38 og uke 39