Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Utvidet åpningstid for forhåndsstemming

Sysselmesterkontoret utvider åpningstidene tirsdag 31. august og torsdag 2. september for mottak av forhåndsstemmer til stortings- og sametingsvalget. På disse dagene er kontoret åpent til kl. 19.00.

Siste mulighet for forhåndsstemming er fredag 3. september. Kl. 12.00.

Publisert 31.08.2021, Sist endret 31.08.2021