Informasjon om regelverk vedrørende hytter på Svalbard


Sysselmesteren er kjent med at det foregår en del utleie av fritidsboliger på Svalbard, spesielt i Longyearbyen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.07.2021

I den forbindelse minner vi om at svalbardmiljøloven har en egen bestemmelse om hvem som kan eie og leie hytter på Svalbard. Det følger av svalbardmiljøloven § 85 at:

"Fritidshytter kan bare eies eller leies av  

  1. den som er eller har vært fastboende på Svalbard,  
  1. Sammenslutninger som har sitt hovedsete på Svalbard, og som har ansatte eller medlemmer som i hovedsak er fastboende.  

Ingen kan eie eller leie mer enn to fritidshytter.   

Sysselmesteren kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra reglene i denne paragraf."  

Dette innebærer at det ikke er adgang til å leie ut fritidsbolig til personer som ikke er eller har vært fastboende på Svalbard. Utleie til tilreisende som ikke oppfyller kravet i bokstav a, er dermed i strid med svalbardmiljøloven.   

Sysselmesteren vil i samarbeid med Longyearbyen Lokalstyre følge opp ulovlig utleie av fritidsboliger og hytter fremover.