Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Forhåndsstemming til stortings- og sametingsvalget 2021


Forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalg 2021 kan avgis i administrasjonsbygget til Sysselmesteren på Svalbard i perioden 1. juli til 3. september 2021 (hverdager kl. 09.00-15.00). Siste dag for forhåndsstemming vil være fredag 3. september kl. 12.00. Legitimasjon må framvises.

Publisert 01.07.2021

Husk smittevernreglene:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • Vaske og sprite hender og benytte munnbind
  • Hold anbefalt avstand til andre