Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Ingen tatt av skredet


Sysselmannen har undersøkt skredområdet nedenfor Hiorthfjellet. Det er ikke noe som tyder på at noen er tatt av skredet. Det er heller ikke meldt om at noen er savnet. Det ser ut som om skredet er naturlig utløst.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 10.04.2021

Sysselmannen minner om at det er stor snøskredfare nå. Vi ber folk som skal på tur om å ta sine forholdsregler. Følg med på www.varsom.no.

- Det er svært krevende forhold. Det kan stedvis være lett å løse ut/fjernutløse store og svært store skred. Unngå og hold god avstand til alt skredterreng, skriver www.varsom.no på sin nettside.