Isbjørnsak henlagt


Sysselmannen har henlagt saken der en isbjørn døde i forbindelse med merking i begynnelsen av september i år. Bjørnen døde mest sannsynlig av drukning, viser obduksjonsrapporten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.11.2020

Personell fra Norsk Polarinstitutt bedøvet den tre år gamle isbjørnen fra helikopter under isbjørnforskning ved Austfjorden på nordsiden av Spitsbergen 9. september i år.

Saken er blitt etterforsket av Sysselmannen. Tingretten oppnevnte en sakkyndig som har obdusert bjørnen for å få avklart dødsårsaken.

- Den sakkyndige har etter obduksjon konkludert med at isbjørnen mest sannsynlig døde av drukning fordi den under bedøvningen og før veterinær kom til stedet, hadde havnet med hodet i en grop med vann. Den sakkyndige kan heller ikke utelukke at dødsårsaken kan skyldes en uforutsett bieffekt av bedøvningsmidlet medetomidin, eventuelt en kombinasjon av begge forhold, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

- Straffesaken er henlagt da etterforskningen har vist at det ikke foreligger noe straffbart forhold, sier hun.