Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

MS Spitsbergen går direkte til fastlandet


MS Spitsbergen vil ikke legge til kai i Longyearbyen tirsdag morgen for å slippe i land passasjerene, som opprinnelig planlagt. Skipet vil isteden seile direkte til fastlandet. Årsaken er usikkerheten rundt smittesituasjonen. Alle ombord skal testes for Covid-19.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 03.08.2020

- Svalbard er i en sårbar situasjon. På grunn av usikkerheten rundt smittehåndteringen ombord på MS Roald Amundsen og muligheten for at noe liknende kan skje på MS Spitsbergen, tør vi ikke ta sjansen på at mannskap og passasjerer skal gå i land i Longyearbyen eller de andre bosettingene på Svalbard, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

- Vi har derfor anmodet Hurtigruten om at skipet går direkte til fastlandet, og det har de akseptert. Anmodningen er gjort i samråd og forståelse med sentrale myndigheter, sier Kjerstin Askholt.

Skipet vil ligge til anker i Adventfjorden tirsdag for å ta ombord testutstyr for Covid-19-smitte slik at testing av passasjerer og mannskap kan starte så fort som mulig. 

Testutstyret er bestilt fra fastlandet og skal etter planen komme med flyet i kveld. På grunn av tåken er det foreløpig usikkert om flyet kan lande.

- Grunnen til at vi ønsker å få testutstyret ombord her, er for å få resultatene av prøvene så raskt som mulig, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.