Utenlandske borgere på Svalbard som vil reise til Fastlands-Norge


På grunn av korona-situasjonen vil utenlandske borgere bosatt på Svalbard i utgangspunktet ikke kunne reise til Fastlands-Norge på besøk eller ferie. Dette gjelder både personer som er visumpliktige og statsborgere fra land som Norge har innreiseavtale med og som normalt ikke trenger visum for innreise til fastlandet, inkludert statsborgere fra EØS-land.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.05.2020

Det vil bare unntaksvis bli innvilget besøksvisum og tillatelse til opphold i Fastlands-Norge Unntakene gjelder blant annet reise i forbindelse med fødsel og medisinsk behandling, men ikke ferieopphold. For dem som allerede har et Schengen-visum i passet, vil ikke dette være gyldig slik situasjonen er nå.

Dette reguleres av Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen. Denne forskriften regulerer inngangen til det norske fastlandet. Se lenker til høyre.

Vi ber om at alle spørsmål om reise og opphold i Fastlands-Norge rettes til UDI. Se lenke til høyre for informasjon og ofte stilte spørsmål og svar. https://www.udi.no/om-koronasituasjonen/

Utlendinger med oppholdstillatelse uten særskilt innreisebegrensning og nærmere fastsatte grupper som er omfattet av EØS-regelverket kan reise til Fastlands-Norge. Se unntak i forskriften. De som vil reise til sine hjemland, kan gjøre dette via Fastlands-Norge. De må da framvise gjennomgående billett til hjemlandet.

Norske myndigheter, har på lik linje med svært mange andre land, begrenset adgangen til grensepassering og måten dette kan skje på som følge av korona-utbruddet.

Reiser til Fastlands-Norge som var mulig før korona-situasjonen, er derfor ikke mulig pr nå. Det spiller i denne sammenheng ingen rolle om utenlandske statsborgere bor med sin ektefelle på Svalbard eller et annet sted i verden utenfor Fastlands-Norge. Det er ikke slik at utenlandske statsborgere bosatt på Svalbard stilles dårligere enn utenlandske statsborgere bosatt andre steder i verden med tanke på adgangen til Fastlands-Norge.