Opphever karantene for fastboende i dag


Sysselmannen opphever hjemmekarantenen for fastboende på Svalbard fra i dag klokken 18.00. I tråd med regjeringens føringer vil Sysselmannen åpne for fritidsreisende til Svalbard fra 1. juni 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.05.2020

- Vi opphever vedtaket om hjemmekarantene for fastboende og deres nærstående familiemedlemmer på fastlandet som kommer på besøk, samt personer med jobbtilknytning eller forskeroppdrag på Svalbard. Dette gjelder fra i dag klokken 18.00, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt.

- I tråd med nasjonale bestemmelser viderefører Sysselmannen vedtaket om hjemmekarantene for alle andre tilreisende til Svalbard, inkludert fritidsreisende, fram til 1. juni 2020 klokken 09.00. Forutsetningen for å oppheve vedtaket 1. juni er at reiselivet på Svalbard har på plass en overordnet, lokal veileder og at de enkelte virksomhetene har konkrete planer for hvordan de skal drive smittevernforsvarlig, sier hun.

Se lenke til Sysselmannens vedtak og pressemelding fra regjeringen til høyre.

Et arbeidsutvalg på Svalbard har nå utarbeidet en slik bransjestandard for hvordan reiselivet skal kunne drive smittevernforsvarlig. 

- Visit Svalbard og det lokale reiselivet har bidratt veldig godt i dette arbeidet, og sammen har vi blitt enige om et sett av regler og råd. Dette utkastet er nå i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for gjennomgang og innspill. Utkastet til veileder bygger på de nasjonale smittevernrådene og gjeldene lov og forskrift, sier Kjerstin Askholt

- Bransjeveilederen og kravet om konkrete planer for den enkelte virksomheten vil gjelde hele reiselivet på Svalbard, ikke bare de som er organisert under Visit Svalbard. De uorganiserte reiselivsaktørene må på samme måte som de organiserte aktørene ha på plass konkrete, skriftlige planer for hvordan de skal drive smittevernforsvarlig, understreker hun.

De ulike aktørene og virksomhetene er selv ansvarlige for å opptre i tråd med helsemyndighetenes krav og normer, og konkret beskrive hvordan de skal overholde smitteverntiltakene og Covid-19 forskriften.

- For reiselivet vil det uansett ikke være snakk om en full åpning når det settes en dato for at tilreisende igjen kan besøke Svalbard, men et redusert tilbud i forhold til tidligere. Vi snakker om tilnærming til en ny normalitet, sier sysselmannen.

-De nye karantenebestemmelsene er forelagt smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus og Longyearbyen lokalstyre, som ikke har merknader til vedtaket.

Karantenevedtaket kan i samråd med smittevernlegen gjeninnføres for alle tilreisende til Svalbard dersom dette anses nødvendig. Nye føringer fra sentrale myndigheter kan medføre endringer i vedtaket.

- Vi understreker viktigheten av å følge de nasjonale smittevernreglene for å unngå smitteutbrudd på Svalbard, sier Kjerstin Askholt.