Sysselmannen forlenger karanteneplikten


Sysselmannen forlenger plikten til hjemmekarantene på 14 dager for alle som ankommer Svalbard via flyplass, havn eller på annen måte. Vedtaket gjelder for hele Svalbard. Det er mulig å få unntak fra karanteneplikten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2020

Ved ny en forskrift er myndigheten til å treffe lokale karantenevedtak nå lagt til Sysselmannen på Svalbard, som vurderer at behovet for beskyttelse og forebygging fortsatt er til stede.

Vedtaket gjelder fra 3. april kl. 18:00 til og med 10. april 2020 kl. 18.00. Se hele vedtaket til høyre.

- Vedtaket er som før basert på vurderinger fra blant annet smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus og beredskapsrådet for Svalbard. Sysselmannen er innstilt på å forlenge vedtaket ytterligere til over påske, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Vedtaket vil være inngripende for den som blir omfattet. På bakgrunn av den alvorlige situasjon og behovet for forebygge og unngå eventuell smitte tatt, mener Sysselmannens likevel at vedtaket er nødvendig.

Fraråder å reise til Svalbard

- Ut fra nasjonale reiseråd og fordi alle tilreisende må i hjemmekarantene ved ankomst her, frarådes turister og andre reisende uten nødvendig årsak å reise til Svalbard inntil videre, påpeker Kjerstin Askholt.

Longyearbyen lokalstyre stiller seg bak Sysselmannens vurdering av forlengelse av karantenebestemmelsene, men har bedt om at nasjonal veileder hensyntas i beslutningen. Lokalstyret viser til viktigheten av at lokalsamfunnet så snart som mulig bringes tilbake i en normalsituasjon, og at det fortløpende vurderes lemping på tiltak når det er mulig.

- Vi deler lokalstyrets betraktning om at lokalsamfunnet så snart som mulig må bringes tilbake i en normalsituasjon. Vi vil vurdere lemping av tiltak når dette anses mulig og smittevernfaglig forsvarlig, opplyser Kjerstin Askholt.

For personer som allerede er i karantene etter vedtak av 20. mars 2020 og 25. mars 2020 løper karanteneperioden på 14 døgn fra tidspunktet for ankomst til Svalbard. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.

Unntak fra karantenebestemmelse

- Det vil fortsatt være mulig å få unntak fra karantenebestemmelsen etter bestemte retningslinjer, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Personer i virksomheter med samfunnskritisk funksjon og annet nøkkelpersonell som er nødvendig personell for å opprettholde nødvendig drift i virksomhetene, kan unntas fra karantenekravene. Unntaksbestemmelsen skal kun benyttes der dette vurderes å være strengt nødvendig.

Det vil være opp til den enkelte virksomhets ledelse å vurdere hvorvidt unntak skal gis. Virksomheten skal gjøre en smittevernsvurdering og unngå at den ansatte er i kontakt med øvrige ansatte og kunder der dette er mulig. Virksomheten må her særlig legge til rette for at vedkommende kan holde en avstand til andre personer på 2 meter innendørs og 1-2 meter utendørs. Unntaket gjelder bare personens arbeid, dvs. reise til og fra arbeid og i arbeidstiden. I fritiden vil personen være underlagt hjemmekarantene.

Sysselmannen kan i andre særlige tilfeller gi unntak fra karantenebestemmelsene. Som særlige tilfeller regnes blant annet tungtveiende personlige forhold som alvorlig sykdom i nær familie.

Føringer fra sentrale myndigheter kan medføre endringer i unntaksbestemmelsene.