Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Isbjørnbinne døde av sirkulasjonssvikt


Veterinærinstituttet er ferdig med sin obduksjon av den to år gamle isbjørnbinna som døde under transport til Nordaustlandet i slutten av januar i år. Ifølge obduksjonsrapporten er dødsårsaken sirkulasjonssvikt/sjokk som følge av kombinasjonen langvarig jaging, stress og medikamentell bedøving. I samarbeid med Norsk Polarinstitutt gjennomgår Sysselmannen nå rutinene for jaging og bedøving av isbjørn for å unngå liknende tilfeller i framtiden.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 26.03.2020

- Det er selvsagt svært beklagelig at dette skjedde, og det viser med all tydelighet at det ikke er noen enkel løsning å bedøve en isbjørn og frakte den bort fra bosettingen. Det er mange faktorer som spiller inn, som for eksempel lys- og værforhold og sikkerheten for personell under transport, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen på Svalbard.

Se pressemelding fra Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard til høyre.