Sysselmesteren fikk nytt navn 1. juli 2021. Det gamle navnet var Sysselmannen.

Hjemmekarantene for alle som kommer til Svalbard


Sysselmannen har besluttet at alle tilreisende til Svalbard som ankommer Ny-Ålesund, Barentsburg, Pyramiden, Svea og Hornsund ilegges hjemmekarantene i 7 dager etter ankomst. Longyearbyen lokalstyre har tidligere besluttet at alle som kommer til Longyearbyen skal ilegges hjemmekarantene.

Denne saken er skrevet før 1. juli 2021 da Sysselmannen endret navn til Sysselmesteren.

Publisert 20.03.2020

Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for hjemmekarantene.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Sysselmannens vedtak gjelder fra fredag 20. mars kl. 18.00. Vedtaket gjelder til og med 27. mars 2020 kl. 18.00.

- Det er klart at dette vedtaket om hjemmekarantene er inngripende for den som blir omfattet av det. Den nåværende alvorlige situasjon og behovet for forebygge og unngå eventuell smitte, gjør likevel at vedtaket er nødvendig, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

- Det er gjort i samråd med smittevernoverlegen ved Longyearbyen sykehus, som anbefaler at alle tilreisende ilegges hjemmekarantene, opplyser hun.

Tirsdag i denne uken fattet Longyearbyen lokalstyre vedtak om utvidede karantenebestemmelser for tilreisende fra fastlandet til Longyearbyen arealplanområde. Bakgrunnen for vedtaket var å forebygge og begrense smitte av Covid-19, og samtidig beskytte personer i risikogruppen.

- Sysselmannen på Svalbard vurderer at de samme hensyn gjør seg gjeldende i de øvrige stedene på Svalbard, og at det dermed også foreligger et tilsvarende behov her. For øvrig ser vi også at det er nødvendig med en helhetlig og samlet praksis, påpeker Kjerstin Askholt.

- Slik vi vurderer det, er vedtaket nødvendig for å så raskt som mulig iverksette tiltak for å forebygge og hindre eventuell smittespredning på hele Svalbard, også utenfor Longyearbyen, sier hun. 

Tilgangen på helsehjelp på Svalbard er begrenset, og bosettingene på øygruppen er derfor i en sårbar situasjon når det gjelder eventuell smitte.

Karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende, og ikke personer den reisende oppholder, eller har oppholdt seg sammen med, under oppholdet på Svalbard. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering.

Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet. Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til avreise.

For vedtaket gjelder følgende unntaksbestemmelser:

Personer med samfunnskritiske funksjoner og annet nøkkelpersonell kan unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.

Sysselmannen avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket skal kun benyttes der det er strengt nødvendig.  Ut over dette gis ingen dispensasjon fra bestemmelsene.

Søknad sendes Sysselmannen på Svalbard på elektronisk søknadsskjema. Se lenke til høyre.

Sysselmannens beslutning er gjort med hjemmel i Forskrift FOR-2015-06-22-747 om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen § 9 sjette ledd jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d)