Overtredelsesgebyr for å ha forstyrret fugl


Sysselmannen har ilagt en turoperatør et overtredelsesgebyr på 30 000 kroner etter at et cruiseskip forvoldte støy nær fuglefjellet Ossian Sars i Kongsfjorden sommeren 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.01.2020

Forstyrrelsen skjedde ved at ankerkjettingen ble droppet såpass nær fuglefjellet at det førte til forstyrrelse av fuglene. Det er lagt til grunn at overtredelsen var uaktsom.

- Støy i nærheten av fuglefjell kan utløse masseflukt, noe som igjen kan føre til at egg og unger går tapt, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

 – Sysselmannen mener derfor det er viktig med en merkbar reaksjon for slike overtredelser, sier han.

Gebyret er gitt i medhold av svalbardmiljøloven § 96a, for overtredelse av lovens § 30. Gebyret er vedtatt av selskapet.