Vigsler og ekteskap


Sysselmesteren på Svalbard foretar borgerlig vigsel. Vigsel bør bestilles i god tid.

Publisert 08.05.2019

Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen skal foretas av folkeregistermyndigheten (skattekontoret).  Alle spørsmål rettes Skattetaten. Se lenke til høyre. Her finner dere også nødvendige skjema.

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være Sysselmesteren i hende senest to uker før vielsen.  Prøvingsattesten kan ikke være eldre enn 4 måneder på vielsestidspunktet. Ta kontakt med folkeregisteret i god tid for nødvendige papirer.

Folkeregisteret utsteder så en prøvingsattest med gyldighet på fire måneder. Original av prøvingsattesten må være mottatt hos Sysselmesteren på Svalbard senest 14 dager før vielsen. Saksbehandlingstiden hos folkeregistrene kan variere. Ta derfor kontakt i god tid.

Hva koster det?
Borgerlig vigsel hos Sysselmesteren på Svalbard er gratis.

Hvor og når kan vi gifte oss?
Sysselmesteren på Svalbard foretar vigsler på hverdagene mandag til fredag, primært i kontorets åpningstid; 09:00-15:00.        

Send epost til firmapost@sysselmesteren.no for å avtale dag og tid.

Fremmedspråk
Hvis brud eller brudgom er fremmedspråklig, må de på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigsel kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 5-10 minutter før avtalt tid for vigsel. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Hvis paret ikke har med egne vitner, stiller Sysselmesteren med vitner. Gi beskjed om dette på forhånd. Brudefolket må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Seremonien varer i 5-10 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Hvis paret ønsker å utveksle ringer eller har spesielle ønsker i forbindelse med seremonien, må det gis beskjed om dette på forhånd, gjerne når man bestiller tid for vigsel.  Paret, vitnene og vigsler undertegner prøvingsattesten som blir ført inn i vigselsprotokollen.  Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.