Fritidshytter


Informasjon om regelverk som gjelder fritidshytter på Svalbard.

Svalbardmiljøloven har en egen bestemmelse om hvem som kan eie og leie fritidshytter på Svalbard. Det følger av svalbardmiljøloven § 85 at:

"Fritidshytter kan bare eies eller leies av:

  1. Den som er eller har vært fastboende på Svalbard,
  2. Sammenslutninger som har sitt hovedsete på Svalbard, og som har ansatte eller medlemmer som i hovedsak er fastboende.  

Ingen kan eie eller leie mer enn to fritidshytter. Sysselmesteren kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra reglene i denne paragraf." 

Dette innebærer at det ikke er adgang til å leie ut fritidshytter til personer som ikke er eller har vært fastboende på Svalbard. Utleie til tilreisende som ikke oppfyller kravet i bokstav a, er dermed i strid med svalbardmiljøloven.