Søknad om midlertidige innretninger for sommeren 2024


Det kreves tillatelse fra Sysselmesteren til alle midlertidige innretninger som skal brukes til leiropphold for allmennheten i en uke eller mer denne sommeren. Fristen for å søke er 19. april 2024.

Publisert 26.03.2024

Det trengs tillatelse for etablering av leir innenfor forvaltningsområde 10, utenfor naturvernområder og utenfor planområder. Hensikten med å ha en felles frist er å kunne gjøre en samlet vurdering av søknadene. Virkning på landskap, fauna og på øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurderingen.

Se lenke for tips om innhold i søknaden.

Søknader sendes til firmapost@sysselmesteren.no innen 19. april 2024.