Ulovlig droneflyvning ga 12.000 i bot


Sysselmesteren har ilagt en turist en bot på kr. 12.000 etter ulovlig droneflyvning i Longyearbyen sentrum. Boten er vedtatt.

Publisert 15.02.2024

Det var onsdag 14. februar 2024 at den tilreisende fløy drone i sentrum av Longyearbyen til tross for forbud om å drive slik aktivitet nærmere enn 5 km fra lufthavnens rullebane. Det var i forkant av flyvningen ikke innhentet tillatelse til slik flyvning fra tårnet ved Svalbard lufthavn.

I tillegg fløy dronen i en høyde av 500 meter over bakken, mens tillatte høyde for all flyving med drone er 120 meter over bakken.

For overtredelsene ila Sysselmesteren turisten en bot på 12.000 kroner og i tillegg ble dronen inndratt. Boten er vedtatt.