Rekordmange straffesaker i 2023

Turister foran fangsthytte på Svalbard
Sysselmesterens feltinspektør informerer turister som besøker Mushamna i Woodfjorden på Svalbard i juli 2023. Foto: Morten Meland / Sysselmesteren på Svalbard.

Sysselmesteren hadde i 2023 det høyeste antallet straffesaker siden 2001. Årsaken er økning i tilsyn og kontroller i felt. På sikt håper Sysselmesteren at antall straffesaker vil gå ned, sier sysselmester Lars Fause.

Publisert 20.02.2024

Sysselmesteren hadde effektiv behandling av 226 straffesaker som ble opprettet og registrert i fjor. Det er en økning på 50 straffesaker fra 2022.

- I løpet av 2023 lyktes vi med målsetning om å gjennomføre høy tilstedeværelse og mange kontroller i felt. Resultatet av dette var at miljøvern- og politiavdelingen initierte "all time high" i antall anmeldelser innen kategorien "miljøkriminalitet". Disse sakene ble deretter raskt og effektivt håndtert i straffesaks- og påtalesporet, sier sysselmester Lars Fause.

Fjoråret viste dermed at satsingen på tilsyn og kontroller så langt har gitt effekt. På sikt er målet en høyere grad av etterlevelsen av lover og regler fra samfunnets side, hvilket igjen vil gi viktige bidrag til å ta best mulig vare på Svalbards sårbare naturmiljø, herunder flora, fauna og kulturminner, sier Fause.

Overtredelser av svalbardmiljøvernloven økte med 35 %
Spesielt antallet anmeldelser for overtredelser av svalbardmiljøvernloven økte fra 40 saker i 2022 til 54 saker i 2023, som er en økning på 35 %. Det er liten tvil om at økningen innen miljøkrimfeltet skyldes Sysselmesterens økte satsning på tilsyn og kontroller i felt.

Sommeren 2023 hadde Sysselmesteren tre feltinspektørlag som førte tilsyn og kontroll. De kontrollerte 170 fartøy, hadde tilsyn med forskere i felt og gjennomførte 425 våpenkontroller. Totalt førte feltinspektørenes kontrollaktiviteter til ni anmeldelser.

- Vårt hovedfokus er fremdeles å forbygge kriminalitet og det er gode grunner til å tro at høy kontrollaktivitet, sammen med effektiv og kvalitetsmessig god straffesakshåndtering, på sikt vil føre til at antallet anmeldelser går ned, sier sysselmester Lars Fause.

Når det gjelder de øvrige kategorier kriminalitet, kan det trekkes frem at kategorien «annen» økte fra 37 saker i 2022 til 74 saker i 2023, tilsvarende en økning på 37 %. I denne kategorien ligger blant annet overtredelser av luftfartsloven, som økte med 19 saker. I hovedsak skyldtes dette ulovlig droneflyvning nærmere enn 5 km fra Svalbard lufthavn. I kategorien «annen» ligger også overtredelser av våpenlovgivningen, som økte med 4 saker.