Utenlandsk rederi ilagt bot på 100.000 kroner


Et utenlandsk rederi er ilagt en bot på 100.000 kroner for å ha unnlatt å melde fra til Sysselmesteren om planlagte turopplegg innen fristen, samt bot for brudd på ferdselsforbud i Bjørnøya naturreservat. Boten er vedtatt.

Publisert 16.01.2024

Det utenlandske rederiet er bøtelagt for to forhold:

I perioden mellom 10. og 15. juni 2023 gjennomførte rederiets ansatte et turopplegg med et fartøy på Svalbard før turmelding var ferdig behandlet av Sysselmesteren. Dette er en overtredelse av Forskrift om turisme på Svalbard §8 annet ledd, som sier at turoperatør skal gi melding til Sysselmesteren om planlagte turopplegg senest åtte uker før opplegget starter.

Det andre forholdet er brudd på Forskrift om Bjørnøya naturreservat §9, for å ha overtrådt bestemmelsen om at i og nær de store fuglekoloniene er enhver form for ferdsel forbudt til lands og til vanns i tiden fra og med 1. april til og med 31. august. Den 15. juni 2023 seilte rederiets fartøy to ganger i ferdselsforbudssone A ved Bjørnøya.

For overtredelsene ble rederiet ilagt en bot på 100.000 kroner av Sysselmesteren på Svalbard. Rederiet har vedtatt boten.