Nå kan du søke om kjøreseddel digitalt


Sysselmesteren på Svalbard innfører digitalt søknadsskjema for kjøreseddel.

Publisert 12.01.2024

Fra nå av kan man søke digitalt om å få kjøreseddel for persontransport mot vederlag i Longyearbyen.

Krav for å få kjøreseddel er:

-              Søker må være minimum 20år

-              Søker må ha gyldig førerkort

-              Søker må ha godkjent vandel

Utenlandske borgere som ikke kan dokumentere botid av lengre varighet på Svalbard eller fastlandet må levere vandelsattest fra hjemlandet.

Kjøreseddelen utstedes med en varighet på fem år og gjelder for Longyearbyen.

Søknadsskjema finner du her: https://skjema.no/sysselmesteren/kjoreseddel

Lenker