Svalbardmiljøloven om krav til drivstoff for motorferdsel i sjø


Fra 1. januar 2024 er det ikke lengre lov for fartøy som går med bulklaster til eller fra Longyearbyen og Barentsburg å bruke eller ha om bord petroleumsbasert drivstoff med høyere viskositet, tetthet eller stivnepunkt enn tillatt for marin gassolje.

Publisert 29.12.2023

Reglene i svalbardmiljøloven om krav til drivstoff for motorferdsel i sjø trådte i kraft 1.1.2022, men hadde overgangsregler frem til 1. januar 2024 for fartøy som går med bulklaster med kull eller med stykkgodstransport til eller fra Longyearbyen og Barentsburg.

Dette innebærer nå at også disse fartøyene, fra 1. januar 2024, ikke skal bruke eller ha om bord petroleumsbasert drivstoff med høyere viskositet, tetthet eller stivnepunkt enn tillatt for marin gassolje.

Se relevant lovverk her: