Høringsinnspill til verneforslag for nedre Adventdalen


Det kom 22 innspill til høring av verneforslaget for nedre Adventdalen. Sysselmesteren har vurdert alle og sendt en samlet tilrådning til Miljødirektoratet.

Publisert 08.12.2023, Sist endret 11.12.2023

Sysselmesteren sendte forslaget til verneområde på høring 13. juni 2023, med frist for innspill 15. oktober 2023. Det kom inn i alt 22 innspill.

Alle innspillene er vurdert og en samlet tilrådning med vern av nedre Adventdalen er nå sendt til Miljødirektoratet.

Alle innspill ligger tilgjengelig på denne siden.