Jul eller nyttår på Fredheim?

Villa Fredheim

Sysselmesteren låner ut Villa Fredheim til fastboende for to perioder i forbindelse med jul og nyttår. Søknadsfrist er 6. november.

Publisert 24.10.2023

Tradisjonen tro låner Sysselmesteren ut Villa Fredheim til fastboende for to perioder i forbindelse med jul og nyttår.

Første periode: Torsdag 21. til onsdag 27. desember 2023 kl. 14.00
Andre periode: Onsdag 27. desember kl. 16.00 til tirsdag 2. januar 2024

  • Maksimalt antall gjester er 6 personer pr. periode.
  • Alle gjester må være fastboende på Svalbard.
  • Navn på samtlige deltakere må oppgis i søknaden.
  • Det kan kun sendes én søknad pr. turfølge. Hver person har kun anledning til å være tilknyttet ett turfølge.

Søknadsfrist: Mandag 6. november

Når trekning er foretatt vil søkere få beskjed.

Her søker du: Søknadsskjema - Jul eller nyttår på Fredheim