Forlenger midlertidig anerkjennelse av utenlandske førerkort


Sysselmesteren har besluttet å forlenge den midlertidige anerkjennelsen av utenlandske førerkort for kl. B på Svalbard til og med 31. mars 2024.

Publisert 20.10.2023

I påvente av høring om endring i forskrift om vegtrafikkloven på Svalbard som Statens Vegvesen har ansvar for, har Sysselmesteren bestemt at førerkort som gir førerrett for personbil/klasse B, og er utstedt i et land som er tilsluttet Genève-konvensjonen av 1949 eller Wien-konvensjonen av 1968 om vegtrafikk, anerkjennes midlertidig på Svalbard til og med 31. mars 2024.

Førerkortet må være gyldig i utstederlandet.

Førerrett for personbil/klasse B gir også førerrett for klasse S /snøscooter.